Det amerikanska oljebolaget Exxon mobile har tagit sig an att provborra efter olja i Nineveslätten. Beslutet riskerar att skapa stora politiska problem i lrak då området är omtvistat. Assyrierna tittar än så länge på medan värden för miljarder dollar under deras fötter jagas av kurder och araber.

Exxon Mobile är ett av världens största oljebolag med bas i Texas, USA. Dess dotterbolag i Irak, Exxon Mobile Iraq, slöt nyligen ett avtal med den kurdiska ledningen i Norra Irak som innebär att bolaget ska provborra efter olja i områden som inte ingår i de tre provinser som utgör Norra Irak. Ett av dessa områden är Nineveslätten med en befolkningsmajoritet av assyrier och Jezidier, Iraks enda två icke-muslimska minoriteter med en stark närvaro i landet.

Varken Exxon Mobile eller den kurdiska ledningen har bekräftat avtalet men det faktum att internationell media har uppmärksammat händelsen liksom det irakiska oljeministeriet visar att det är på allvar. De senaste veckorna har The New York Times, The Wallstreet Journal och Financial Times publicerat artiklar om avtalet.

Överenskommelsen är det första i sitt slag där en stor aktör på oljemarknaden ger sig indirekt in i maktkampen mellan kurder och araber över så kallade ”disputed areas”, omtvistade områden. Bedömmare tror att Exxon Mobiles agerande kommer att öka spänningen mellan kurder och araber i en känslig fas då amerikanska trupper håller på att lämna området. Fram till nu spelade den amerikanska truppnärvaron i de omtvistade områden en avgörande roll för att förhindra fullskaliga strider mellan kurder och araber.

Den kurdiska ledningen har tre starka anledningar till att lägga vantarna på så mycket olja som möjligt och snabbt sluta avtal med internationella oljebolag. Syftet är dels att säkra ekonomiska tillgångar men kanske ännu viktigare är att via oljekontrakten knyta politiska och ekonomiska band till olika västerländska länder för att förbereda en utbrytning ur Irak och skapa en kurdisk stat. Länder som har ekonomiska intressen i området blir lättare att övertyga om att erkänna en framtida kurdisk stat. Denna taktik återspeglas i kurdernas iver att snabbt sluta avtal med olika strategiska bolag. Avtalen ”sockras” med generösa villkor som innebär att bolagen får behålla en större andel av oljevinsten än vad de får av den centrala statsmakten i Bagdad. Slutligen försöker kurderna genom att teckna ett avtal med ett bolag av Exxon Mobiles rang som omfattar provborrningsfält  i omtvistade områden befästa att dessa områden ska tillhöra dom. 

Assyrierna i Irak och resten av världen har hittills tyst tittat på. Exxon Mobiles avtal om provborrning på Nineveslätten är ett utmärkt tillfälle för assyrierna att göra sin röst hörd och protestera mot att naturtillgångar på Nineveslätten inte kommer dom till dels. Protesterna skulle tjäna till att befästa assyriernas rätt till Nineveslätten samt generera investeringar och inkomster värda miljarder dollar till minoriteterna i området.

Mattias Shemun