Broderskapet, vars kongress nyligen beslutade att arbeta aktivt för ett erkännande av Seyfo, har också valt en ny styrelse. Yilmaz Kerimo blev invald som den första ortodoxa kristna någonsin.

Broderskapsrörelsens kongress i Malmö avslutades i söndags. Knappt tvåhundra kristna socialdemokrater har under fyra dagar tagit upp punkter som hur man konkret ska arbeta för att främja fred, hållbar utveckling, kultur och mänsklig värdighet. Bland annat beslutade man att aktivt verka för ett politiskt erkännande av folkmordet på assyrier, armenier och andra kristna i samband med första världskriget.

Kongressen har också valt en ny styrelse, där Yilmaz Kerimo blev en av de valda och också den första ortodoxa kristna någonsin. Yilmaz tillhör den syrisk-ortodoxa kyrkan. Yilmaz Kerimo är fyrtiosex år och är född i Midyat, Turkiet, han har växt upp i Istanbul och Södertälje och bor nu i Södertälje. Han sitter även i riksdagen för socialdemokraterna. Han kommenterar utnämningen så här:

– Det är viktigt att uppmärksamma det förtyck på grund av religion som finns i Mellanöstern. Religion utnyttjas av personer med makt för att kunna söndra och härska, särskilt i Turkiet, Irak, Iran och andra länder i Mellanöstern. Människor blir fiender till varandra på grund av en religion, kanske till och med som de själva inte har valt. Vi måste genom dialog och kontakter visa att respekten ska finnas oavsett bakgrund. Att många förtycks på grund av sin religion i Sverige och utomlands är inte acceptabelt. Broderskapsrörelsen är för mig solidaritet utan gränser.