Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s) har vid upprepade tillfällen krävt att utrikesminister Carl Bildt ska arbeta för att säkra de kristna assyriernas situation i Irak. Kerimo har betonat vikten av en frizon, en idé som Bildt inte tror på.

Sverige gjorde som ordförande i EU ett uttalande om situationen beträffande de mänskliga rättigheterna i Irak. Där betonade Carl Bildt individens rättigheter, oberoende av religiös eller etnisk tillhörighet samt vikten av att motverka diskriminering av alla slag.

– När jag har träffat företrädare för Iraks regering, senast vid mitt besök i landet i februari, framhöll jag detta och underströk vikten av att respektera de mänskliga rättigheterna i enlighet med landets åtaganden under internationell rätt. Jag nämnde särskilt kristna liksom mandéer/sabéer och yazidier, förklarar Bildt.

Idag väljer Bildt att endast beklaga den senaste tidens händelser. Han menar på att säkerhetssituationen i Irak gradvis har förbättrats, men att den är på sina håll instabil.

– Min förhoppning är att den kommande nya regeringen i Irak ska fortsätta att förbättra säkerhetssituationen, konsolidera demokratin och använda de stora möjligheter som finns i landet för att förbättra den ekonomiska och sociala situationen, meddelar utrikesministern.

Beträffande frågan om att upprätta särskilda frizoner på etnisk eller religiös grund under FN:s överinseende, står han däremot fast vid att ”frizoner” inte skulle lösa de problem som råder i Irak.

– Det vore snarare ett farligt steg mot segregering av landets invånare. Varken Iraks minoritetsgrupper eller Iraks befolkning som helhet skulle vinna på detta. Förslaget är sannolikt snarare kontraproduktivt och riskerar att skapa ytterligare utsatthet i ett läge där fredlig samexistens är den väg framåt som eftersträvas av de flesta aktörer, menar Carl Bildt.

Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s), som vid upprepade tillfällen ställt Bildt mot väggen i frågan om frizon är inte alls nöjd med Bildts inställning i frågan. Kerimo anser till och med att det kan skada Sveriges anseende.

– Carl Bildts är nonchalant inför de allvarliga attentaten som de kristna minoriteterna i Irak utsätts för. Jag har lyft frågan flera gånger, situationen har under åren förvärrats och ändå möts man av samma ihåliga svar från Bildt. Han gömmer sig bakom formuleringar som att en frizon skulle vara ”ett farligt steg mot segregering”, samtidigt som han är väl medveten om att en annan folkgrupp i Irak har haft en frizon i många år nu; kurderna. Varför får inte de övriga minoriteterna samma rätt till skydd och säkerhet, undrar Yilmaz Kerimo.