Att Turkiet gång på gång kränker de mänskliga rättigheterna har väl inte undgått någon. Imorgon kl 11.00 kommer Yilmaz Kerimo (s) att ställa utrikesminister Carl Bildt mot väggen i frågan om vad regeringen avser göra för att få stopp på kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Turkiet.

EU har under många år kritiserat Turkiet för dess behandling av landets nationella minoriteter. Ändå fortsätter Turkiet med sina kränkningar. Det senaste exemplet är att tre byar runt omkring S:t Gabrielklostret i Midyat , samt staten, vill konfiskera landområden som har tillhört klostrets stiftelse sedan hundratals år tillbaka. Trots att S:t Gabriel har dokument som bevisar dess äganderätt godkänner myndigheterna konfiskering av marken.

– Agerandet står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit sig att följa. Sveriges regering och EU måste i alla sammanhang tydligt klargöra att Turkiet måste leva upp till Köpenhamnskriterierna och kravet på mänskliga och demokratiska rättigheter samt rätten för var och en att verka politiskt. Det är självklara villkor för ett land som säger sig vara en demokrati och som vill bli medlem i EU, säger Kerimo.