Konstitutionsutskottet, KU, bereder bland annat ärenden om grundlagarna och riksdagsordningen samt om lagstiftning i andra konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen och lagstiftning om radio och television. För Yilmaz Kerimo känns den nya uppgiften som ett naturligt steg i den politiska karriären.

Andra ärenden, som KU behandlar är ärenden om yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet samt press- och partistöd. Konstitutionsutskottet bereder också ärenden om riksdagen och vissa myndigheter som sorterar under riksdagen, om länsförvaltningen och Sveriges administrativa indelning samt om den kommunala självstyrelsen m.m.

Konstitutionsutskottet har också uppgiften att granska regeringens och statsrådens arbete. Utskottet beslutar även om åtal mot riksdagsledamöter och statsråd.

– Det är spännande och hedrande att hamna i KU och arbeta med dessa frågor. Det känns som en bra fortsättning på det jag tidigare har jobbat med sedan jag kom in i riksdagen, säger Yilmaz Kerimo.