De två kidnappade prästerna har inte släppts som hujada.com tidigare rapporterat. Kidnapparna har brutit överenskommelsen om den ännu okända lösensumman som förhandlats fram och kräver nu mer pengar, skriver nyhetsbyrån AINA. Tjänstemän har tillkännagett att förhandlingar med kidnapparna pågår.

Det fortsatta och ökande kidnappandet av präster i Irak utan ingripande av regeringen har lett till att fler präster från Mosul och Bagdad flytt vilket gör den assyriska kristna folkgruppen ännu mer sårbar.