Prisbelönte journalisten Nuri Kino har skrivit många artiklar om de kristna assyriernas omöjliga situation i Irak. Kino har fasats över att världen inte reagerar hårdare på den tragedi som riskerar att tömma Irak på sin kristna befolkning. Nu har Lennart Sacrédeus (kd), utifrån Kinos artiklar, ställt en direkt fråga till Carl Bildt och frågat honom vad han tänker göra för att stoppa den etniska och religiösa utrensningen som pågår i Irak.

Bakgrunden till frågan är att journalisten Nuri Kino i tidningarna Journalisten (den 13 mars) och Metro (den 14 mars) har visat att det i den stora gruppen av Irakflyktingar som finns i Sverige, finns en mängd personliga vittnesmål och rapporter om hur kristna kyrkor bombas, kristna flickor våldtas, präster halshuggs, kristna barn kidnappas i Irak idag. Ett avgörande skäl till detta är att muslimska ledare har velat få de kristna att framstå som fiender, allierade med USA.

Även om Sverige tar emot stora grupper irakiska flyktingar, är det samtidigt Syrien, Turkiet och Jordanien som tar emot överlägset flest flyktingar från Irak. Enligt uppgifter från FN:s flyktingorganisation UNHCR är en tredjedel av dessa kristna, trots att de kristna för något år sedan endast utgjorde 3 procent av befolkningen. Detta innebär att Irak håller på att rensas religiöst och etniskt på sin kristna population.

– Utifrån mitt långa engagemang för mänskliga rättigheter ser jag mycket allvarligt på detta, och hoppas nu att regeringen ska ta krafttag i internationella sammanhang i frågan, skriver Sacrédeus i pressmeddelandet.

Oavsett hur man betraktar denna situation för de enskilda individerna, för de kristna grupperna eller för Irak som nation innebär det skeende vi nu får rapporter om en stor tragedi. Det är mot denna bakgrund Sacrédeus har krävt besked från utrikesminister Carl Bildt om vad han tänker vidta för åtgärder för att bidra till att de kristna grupperna och minoritetskulturerna inte ska försvinna helt från Irak. Utrikesministern väntas svara inom några veckor.