I tidskriften Cafés senaste nummer finns en längre intervju att läsa med kommissarie Lennart Kant. Där presenterar Kant mycket grova anklagelser mot Södertäljes assyrier/syrianer. ACSA, Assyrian-Chaldean-Syriac Association, reagerar kraftigt mot Kants kränkningar mot den egna folkgruppen och kräver att Kants arbete och motiv skall utredas.

Ofta upplever majoriteten av assyrier/syrianer i Sverige, att polisen inte kan stoppa de verkliga brottslingarna och i stället ger sig på dem som sköter sig. Nu har detta besannats känner vi. Kant uttalade i artikeln i Café följande: ”I Södertälje har en gruppering kallad Södertälje-nätverket i princip tagit över staden” och uppger att detta framgår av rapporten ”Organiserad brottslighet i Sverige”, skriven av Rikskriminalpolisen.

Kant uppger vidare om Södertälje: ”Södertälje börjar mer och mer likna Sicilien eller 1930-talets Chicago. Kampen står mellan polisen och Södertälje-nätverket”. ”Än så länge vinner nätverket”, menar Kant och fortsätter med att påstå att: ”Brottsligheten omfattar allt från att engagera ungdomar från exempelvis Ronna att stjäla datorer från kommunen till illegal spelverksamhet, övertagande av restauranger och värdetransportrån. Vi har funnit att de flesta grova rån som utförs i Sverige planeras i Södertälje.”

I artikeln uppger Kant att restaurangägare i Södertälje verkar inom Södertälje-nätverket: ”Polisen försöker hitta nya metoder för att komma åt nätverket. I år har de slagit till mot deras restauranger och funnit dubbla bokföringar och manipulerade kassaapparater. Nu står sju krögare åtalade för grov ekonomisk brottslighet och förväntas att hamna i fängelse.”

Kant har alltså, utan reservationer, gjort de restaurangägare som utsatts för kontroller till medlemmar i kriminella nätverk. Det står inte klart om det följande handlar om restaurangägarna, men sammanhanget tyder på det: ”Detta har i sin tur resulterat i att Södertälje-nätverket flyttar sin brottsliga verksamhet till andra städer. De börjar ta över restauranger i Eskilstuna, Norrköping och Jönköping. I Norrköping slängde de in en brandbomb på Restaurang Palace och i Eskilstuna kastade de in en handgranat på en krog.”

I intervjun påstår Kant att assyrier/syrianers historiska hjälte heter Gÿlbej och var en bandit som levde på 600-talet före Kristus.

Kants kränkande och felaktiga teori är: ”Kanske allt började cirka 600 år före Kristus då assyrierna och syrianerna levde i området som sträcker sig från västra Iran via norra Irak till delar av Turkiet och Syrien. Genom århundradena har de körts över av främmande arméer och grymma erövrare som Alexander den store och Djingis Khan. För att överleva slöt de sig inåt. Deras historiska hjälte heter Gÿlbej, en bandit som stal från andra för att ge åt den egna befolkningen, alltså syrianernas egen Robin Hood.”

Även här har Kant, utan några modifikationer, gjort den assyrisk/syrianska gruppen till ättlingar till en historisk bandit. Någon sådan person existerar inte i vår historia och vi har inte någon historisk hjälte som är bandit.

Polisen rår inte på denna hermetiska maktstruktur i Södertälje, enligt Kant, som tillägger att inte heller Hells Angels eller Bandidos vågar på allvar etablera sig i Södertälje.

Under de senaste 40 åren har assyrier/syrianer emigrerat till olika länder runt om i världen. Men det är Södertälje med 12 000-14 000 assyrier/syrianer som detta statslösa folk betraktar som sin huvudstad.

Nu måste Kant lägga korten på bordet. Kant påstår att läget liknar 30-talets Chicago. Alltså går brottsligheten hand i hand med fackföreningar och politisk korruption. Vilka är enligt Kant de fackrepresentanter och korrupta politiker som skyddar brottslingarna, såsom var fallet i 30-talets Chicago?

Kant påstår att polisen försöker hitta nya metoder för att komma åt Södertälje-nätverket och därför slår till mot deras restauranger. Pershagens Pizzeria, Restaurang Chamiram, Storgatan, Lunagallerian, Golden Nugget är kända restauranger, som har varit föremål för kontroll. De tillhör inte Södertälje-nätverket. Det här är en grov anklagelse mot personer som har arbetat under hela sitt liv för att försörja sig själva och sina familjer.

Vilken av dessa nämnda restaurangägare har på grund av medlemskap i kriminella nätverk flyttat sin verksamhet till andra städer?

Menar Kant verkligen att polisen hoppas att komma åt den brottlighet som finns i Södertälje eller de kriminella nätverken genom kontroller och åtgärder mot dessa restauranger?

Det här upplevs av restaurangägarna och av assyrier/syrianer i Södertälje som förnedring och lögn. Kränkningen stärks av att Kant försöker ge en historisk förklaring till sina lögner genom att påstå att assyrier/syrianer har formats av en historisk hjälte som ska heta Gÿlbej, en bandit som stal från andra för att ge åt den egna befolkningen. Assyrier/syrianer har ingen sådan historisk hjälte som Kant syftar på. Det finns ingen tradition i vår kultur av att hjälteförklara banditer.

Det mest otroliga är att Kant verkar beklaga att Bandidos och Hells Angels inte på allvar kunnat etablera sig i Södertälje på grund av Södertälje-nätverket.

Ingen kan förvänta sig en minskning av brottsligheten, när den ansvarige är så fördomsfull och har sådana generaliserande och felaktiga åsikter om hela grupper. När hela underlaget är fel, då blir också insatserna fel.

Brottsligheten kommer inte att kunna bekämpas i Södertälje, om de som arbetar med brottsbekämpningen, såsom Kant, styrs av fördomar och generaliseringar och dessutom medvetet förvanskar brottsituationen i Södertälje och ger en grovt felaktig historisk förklaring till kriminaliteten på assyrier/syrianers bekostnad.

Nu måste Kants arbete granskas och motivet till dessa lögner läggas fram.


Relaterade artiklar:
– Kanths tystnad skapar fortsatt misstro
– Maffiametoder på krogen – SvD
– Kanth dementerar sprängstoff – LT