Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS, bildades 1977. ARS är partipolitiskt och religiöst obundet. Förbundet slår vakt om gruppens benämning som assyrier och arbetar för att Sverige och FN ska ge assyrierna minoritetsstatus.

ARS är det huvudorgan som representerar assyrierna i Sverige på riksplan, inför centrala myndigheter och samordnar föreningarnas verksamhet. ARS har idag 27 medlemsföreningar och 2 sidoorganisationer. Den första assyriska föreningen bildades 1971 i Södertälje. Föreningarna bedriver olika verksamheter i samarbete med lokala myndigheter, där lokalen används som träffpunkt för assyrier som bor i området.

ARS arbetar för att bevara språket, bygger broar mellan generationer och kulturer. Förbundet verkar också för att främja verksamhet inom kultur, idrott, jämlikhet och jämställdhet mellan könen, samt gruppens anpassning till det svenska samhället. ARS samarbetar med motsvarande riksförbund i Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Frankrike och USA. ARS har två sidoorganisationer: Assyriska Ungdomsförbundet (AUF) och Assyriska Kvinnoförbundet (AKF).

Ungdomsverksamheten bedrivs av en självständig ungdomsorganisation som tillsammans med de lokala föreningarna anordnar barn- och ungdomsverksamhet, idrottsevenemang, läger, veckoslutskurser med olika teman och ungdomskonferenser. Kvinnoverksamheten bedrivs av en nästan självständig organisation. AKF är ekonomiskt beroende av ARS, men syftet är att inom snar framtid kunna ha en egen ekonomi som klarar den planerade verksamheten.
För mer information besök gärna förbundets hemsida på följande adress: http://ars.hujada.com.