Under rubriken ”Erkänn folkmordet på kristna under första världskriget” vill Broderskapsrörelsen påverka ett svenskt erkännande av folkmordet, Seyfo. Rörelsen är en del av det socialdemokratiskapartiet som kallar sig Sveriges kristna socialdemokrater.

Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse har nu fattat beslut om att föreslå förbundskongressen i sommar att bifalla den motion som inkommit från Stockholms läns kristna socialdemokrater om att aktivt verka för ett politiskt erkännande av folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och andra folkgrupper i samband med första världskriget.

– Ett politiskt erkännande är viktigt inte minst för arbetet med att i framtiden undvika folkmord. Vi behöver förstå ideologi, teologi och värderingar som används för att beskriva det fruktansvärda som nödvändigt eller önskvärt. Förbundsstyrelsen vill se ett erkännande i politisk och moralisk mening, att Turkiet öppnar sina arkiv för oberoende forskare och en global ambition om att detta aldrig ska hända igen säger Peter Weiderud, ordförande för Broderskapsrörelsen och fortsätter:

– Det är ingen tvekan om att det handlade om fördrivning, mord och utrotningsförsök.

Läs mer om Broderskapsrörelsens förbundsstyrelses ställningstagande på bloggen Kristen vänster. Förbundsstyrelsens propositioner och övriga svar på inkomna motioner finns här.