I USA pågår försök att få ett politiskt erkännande för att Islamiska statens utrensning av assyrier och yazidier är folkmord. Problemet är att resolution H.C.R 75 som den heter verkar till kurdiska intressens fördel, menar en bred koalition av assyriska aktivister och organisationer.

Arbetet med resolutionen inleddes under 2015 och leds av högerorganisationen In Defence of Christians. I ett öppet brev från en bred koalition av assyriska aktivister och organisationer under namnet Free Assyrians kulminerar nu kritiken mot resolutionen. I det öppna brevet som sprids på sociala medier uppmanas assyrier i USA att kontakta sina kongressledamöter och kräva ändringar i resolutionen.

”Uppenbarligen stödjer assyrier ett folkmordserkännande. Tyvärr finns det dock djupa problem med resolutionen eftersom USA:s kongress hör bara om en dimension av vårt lidande: ISIS. De hör inte om hur andra styrande organ har ökat vårt beroende, utsatthet och fördjupat vårt lidande i jakten på deras egna intressen på vår bekostnad”, står det i det öppna brevet med uppmaning att agera.

Kritiken grundar sig i att kurder inkluderas i resolutionen som folkmordsoffer. De assyriska aktivisterna och organisationerna menar att det dels lägger en dimrådå över kurdiska styrandes förtryck mot assyrier, berättigar KRG till mer stöd på assyriernas bekostnad och förlöjligar själva idéen om folkmordserkännande då kurder, en folkgrupp som inte utsatts för folkmord av IS, inkluderas i resolutionen.

”Är det möjligt att en resolution som erkänner att vi är offer för ett folkmord kan vara skadlig för oss? Svaret är ja, om resolutionen i själva verket används för att föra fram en kurdisk etno-nationalistisk agenda på vår bekostnad. Det är just det som kongressen tänker göra just nu eftersom de inte har hört hela sanningen om vårt lidande”. 

Även om ingen grupp pekas ut med namn är det tydligt att gruppen A Demand For Action med Nuri Kino i spetsen får kritik för att verka för kurdiska intressen. I stort sett ingen annan grupp eller organisation bland assyrierna har välkomnat eller omfamnat resolutionen i sin nuvarande form.

Brevet fortsätter: ”Resolutionen i sin nuvarande form representerar en agenda som syftar till att skada våra nationella intressen och kongressen är omedveten på grund av de halvsanningar och lögner de hör.”