De assyriska kyrkoledarnas möte med den kurdiska diktatorn Barzani har lett till en kritikstorm på sociala medier. Unga assyrier skräder inte orden mot vad de ser som kyrkans inblandning i politiska frågor.

Ledarskapet för de assyriska kyrkorna; syrisk-ortodoxa kyrkan, den kaldeiska kyrkan och Österns kyrka hade ett möte med den kurdiske diktatorn Massoud Barzani i Arbil tidigare under månaden.

Bilderna från mötet har spridits på sociala medier och fått en effekt som prästerskapet inte hade förväntat sig. ”Dessa billiga förrädare säljer ut vårt folk, jag är äcklad!” är en av flera kritiska kommentarer på sociala medier.

Kritiken kommer mestadels från den yngre generationen som inte accepterar att prästerskapet agerar politiska ledare. ”Jag skulle snarare säga den äldre generationen, för den yngre generationen följer inte kyrkoledarna slaviskt”, var en annan kommentar.

Den kurdiska ledningen i Norra Irak har arbetat systematiskt på att få de assyriska kyrkoledarna under sin kontroll för att motarbeta mer självständiga grupper bland folkgruppen. Efter gedigen uppvaktning och generösa erbjudanden finns numera patriarksätet för både Österns assyriska kyrka och kaldeiska kyrkan i Arbil. De kurdiska ledarna vet att detta erbjuder dem större möjligheter att kontrollera och påverka kyrkornas ledning samtidigt som det kan hjälpa torgföra bilden av KRG som ett tolerant styre.

Kurdernas systematiska användning av kyrkorna för att motarbeta assyriernas nationella strävan är väldokumenterad, bland annat i den uppmärksammade rapporten från Human Rights Watch ”On Vulnerable Ground”. I rapporten konstateras hur kyrkoledare låter sig köpas av den kurdiska ledningen:

”Det kurdiska ledarskapet har berikat vissa religiösa ledares kistor och betalat för dyra nya kyrkor i syfte att vinna över kyrkorna till sin sida”.

Hujådå har nyligen rapporterat om kyrkoledarnas intensiva arbete för att se till att styrkor knutna till peshmerga får tillfälle att etablera sig på Nineveslätten för att garantera kurdisk kontroll över det sista assyriska området i Irak.