Protesterna mot diktaturen i Syrien har pågått i över ett halvår och inget tyder på att oppositionen avtar. Tvärtom spår alltfler bedömare att regimen kommer att falla. Hujådå har ställt frågor till Ibrahim Afram från Assyriens befrielseparti om assyriernas situation i den pågående processen i Syrien.

Ibrahim Afram från Assyriens Befrielseparti är född och uppvuxen i Qamishly, den stad i Syrien med flest assyriska invånare. Han följer händelserna dagligen via internet och satelitkanaler men också genom att direkt prata med politiska företrädare och vanliga assyrier inne i Syrien. Här svarar han på Hujådås frågor om situationen för assyrierna. 

Är det som sker i Syrien bra eller dåligt för assyriernas framtid i landet ?
 – Det kan bli mycket bra.

Vilka positiva saker ser du kan åstadkommas genom regimens bortfall?
– För det första så kan vi äntligen få ett erkännande som ursprungsbefolkning. Andra positiva saker är att vi kommer kunna delta i politiken som andra grupper i landet, lära ut vårt språk, ha möjlighet att stanna i landet istället för att emigrera som under Baath-tiden. Att vi inte känner oss klämda av makten eller det faktum att vi inte degraderas till enbart en religiös grupp utan en etnisk folkgrupp. Alla dessa saker har vi inte haft under Baath-regimen.

När det gäller språket så har assyrierna redan rätt att  lära ut det assyriska språket i Syrien, eller?
– Ja det stämmer men de assyriska kyrkskolor som finns kontrolleras av regimen. Det är inte så vi vill ha det. Vi vill ha det som innan Baath-partiet kom till makten, då vi assyrier hade sekulära organisationer och skolor som inte kontrollerades av staten.

Ser du några faror för assyriernas del om regimen faller?
– Det första man är rädd för är att det kan bli blodigt. Vårt folk är också rädda för att islamister tar makten. En annan fara är att arabnationalister tar över och allting som är icke-arabiskt  blir förtryckt mer än vad det är idag. 

Vilka andra faror ser du?
– En del farhågor finns att Syrien delas. Oppositionen kan sägas vara tredelad. I ett mardrömsscenario delas landet i en sunnitisk del, en alawtisk del vid kusten och en druzisk i söder. I den assyriska Gozarto-regionen har en del kurdiska partier uttryckt krav på att den delen ska anses vara kurdisk. 

Har assyrier skadats i oroligheterna hittills?
– Förutom de assyrier från ADO som fängslades ett kort tag så blev en assyrier i armén dödad under konfrontationerna. Fler fall där assyrier kommit till skada känner jag inte till för närvarande. 

Hur ska assyrierna agera framöver?
– Nyckeln är att vara eniga och samarbeta. Tyvärrr finns inte ett bra samarbete mellan de assyriska partierna i Syrien i dagsläget. De har suttit med varandra flera gånger nyligen men verkar ännu inte vara helt överens om samarbetet. Det finns dock goda förhoppningar om att de kommer överens snart. 

Är den assyriska befolkningen rädd?
– Rädslan finns där. Övertygelsen om att regimen måste bort verkar nu ha nått majoriteten av assyrierna också. Regimen har alltid försökt utnyttja assyrierna genom att hävda att den är vår garanti från förföljelse, men det stämmer inte. Vi fanns i Syrien före Baath-partiet och vi kommer finnas kvar efter Baath-partiet.
 
Har emigrationen av assyrier från landet ökat på grund av oroligheterna?
– Våra poltiiska kontakter i Syrien säger att emigrationen har ökat. Vi upplever det också som att det har ökat tyvärr. 

Vad tror du händer nu den närmaste tiden?
– Jag tror att regimen kommer att falla.