I två tidigare inlägg på Hujådå har kaldeiska kyrkans patriark Delly och assyrisk ortodoxa kyrkans patriark Zakkas ageranden avslöjats genom uppgifter i diplomatrapporter utgivna av Wikileaks. Nu har turen kommit till österns assyriska kyrkas patriark, Mar Dinkha.

Patriark Dinkha besökte den assyriska delen av Irak under 2006. Det var hans första resa till Irak sen han lämnade landet 1980 för USA. Hans värd under resan var den dåvarande omtalade kurdiske finansminstern Sarkis Aghajan som är av assyrisk börd. 

Diplomatrapporten utgiven av WIkileaks härrör från ett möte den 12 oktober 2006 mellan patriarken, Sarkis Aghajan och två högt ansvariga amerikanska företrädare stationerade i norra Irak. I dokumentet står det att läsa bland annat att patriarken anser att Aghajans inflytande och beskydd är nyckeln till assyriernas goda förhållanden i området.

När en av de amerikanska företrädarna säger att han har varit i kontakt med Assyriska Demokratiska rörelsen (Zowaa) så reagerar patriarken så här enligt diplomatens egna ord.

”Mar Dinkha svarade energiskt att Colonel Lull borde istället ”gå till till källan” och prata direkt med assyrierna. Han pekade entusiastiskt på Sarkis Aghajan, 
insisterande på att han är nyckelpersonen som ”har kunskap om assyriska frågor”. Mar Dinkha var lika avfärdande mot assyriska organisationer i USA.”

På ett annat ställe i dokumentet sammanfattar diplomaten patriarkens inställning: 

”.. han var snabb att identifiera Sarkis Aghajan som den ende lämpliga samtalspartnern för representanter från koalitionen och den amerikanska regeringen gällande assyriska frågor. Det står klart att Mar Dinkha betraktar Assyrian-American Society, Assyrian American National Federation och liknande USA-baserade lobby-grupper i stort sätt som irrelevanta. På samma sätt betraktar han uppenbarligen Assyriska Demokratiska rörelsen (Zowaa) som ett fåfängt parti som inte talar för Kaldo-assyrier”. 

Wikileaks dokumentet avslöjar alltför tydligt patriarkens totala respektlöshet mot tiotusentals assyriska väljare. I de flesta val som har hållits i Irak sedan den amerikanska invasionen  år 2003 har den Assyriska Demokratiska Rörelsen (Zowaa) vunnit en majoritet av rösterna. Patriarken väljer att nonchalera detta faktum genom att uppmana de amerikanska  företrädarna att inte se Zowaa som en legitim samtalspartner som representerar assyrierna. Istället rekommenderar Dinkha amerikanerna att de bör prata med Sarkis Aghajan, en medlem ur ett kurdiskt parti som pekas ut som ett av de största förtryckarna mot assyrier i flera oberoende rapporter av bland andra Human Rights Watch. Patriarken föredrar alltså en icke-vald person framför representanter som röstats fram av folket som dess legitima företrädare. 

Idag, 2011 har den tidigare omtalade Sarkis Aghajan inte längre positionen som finansminister i Norra Irak och han har blivit alltmer osynlig. Partiet Zowaa innehar majoriteten av  assyriska platserna i det irakiska parlamentet och fortsätter driva frågan om Ninveslätten.

Läs Wikileaks dokumentet nedan.