När Stockholms arbetarekommun höll sitt årsmöte i ABF-huset i Stockholm 20-22 april, behandlades motionen Erkänn folkmordet på assyrierna/kaldéerna/syrianerna, som klubben SSU Seyfo lagt fram. Trots att motionen ogillades beslutade man ändå att arbeta för att Stockholm stad skall införa undervisning i grundskolan om folkmordet – Seyfo.

Motionens huvudsakliga yrkande, att Stockholms arbetarekommun bör erkänna folkmordet, avslogs under mötet. Men trots detta bifölls, märkligt nog, kravet på att Stockholms arbetarekommun bör arbeta för att folkmordet skall undervisas i grundskolan parallellt med andra folkmord.

Alltså har man beslutat om att det, i Stockholms skolor, skall undervisas om ett folkmord man officiellt inte erkänt. Motionens krav på erkännande kommer i år att utredas av arbetarekommunens internationella utskott.