Assyriska riksförbundet, ARS, deltar i projektet Familjehem för ungdomar med etnisk minoritetsbakgrund. ”Vi måste öka kunskapen om familjehem bland våra medlemmar”, säger Fehmi Barkarmo, ARS representat i projektet som avslutas i december 2010.

Den 10 februari anordnade Skyddsvärnet i Stockholm ett seminarium i ABF:s lokaler i Stockholm. Av de cirka 40-tal personer som deltog på seminariet var de flesta verksamma som socialsekreterare, psykologer och behandlingsassistenter samt även representanter för, de i projektet medverkande, riksförbunden.

Projektet Familjehem för ungdomar med etnisk minoritetsbakgrund är ett treårigt projekt som startade i januari 2008. Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är ansvariga för projektet där sex riksförbund inom SIOS – Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige – medverkar i projektet, däribland Assyriska riksförbundet.

– Det är viktigt att vi inom Assyriska riksförbundet förmedlar information till våra medlemmar så att de är medvetna om möjligheterna med familjehem, därmed kan vi i framtiden vara förberedda när det behövs, säger Fehmi Barkarmo, representant för ARS i projektet.

Projektets syfte är att finna och behålla familjehem samt att förbättra stödet till familjehem så att de i sin tur ska kunna genomföra ett bra arbete och förbättra situationen för de placerade ungdomarna. Isabella Canow, projektledare menar på att det är bättre att bli placerad hos familj med samma kulturella bakgrund.

– Projektet rekryterar familjehem, fram till nu har två familjer nästan blivit godkända, som t.ex. Kriminalvården och Socialtjänsten behöver. Det handlar om att ta hand om klienter kortare perioder för att sen gå tillbaka till den egna familjen, säger Isabella Canow.

Seminariet bjöd på information om projektet, hur det är att vara familjehem samt föreläsningar om den konfliktfyllda anpassningsprocessen som invandrarungdomar genomgår och en föreläsning om generationskonflikter som en bidragande faktor vid barn- och ungdomsproblem.

Fehmi Barkarmo föreläste om de generationskonflikter och kulturkrockar som uppstår när invandrare flyttar till Sverige och berättade främst om familjer med ursprung i Mellanöstern. Generationskonflikter och kulturkrockar finns i alla samhällen och i alla tider men i utvecklingsländerna är det annorlunda.

– Det är bestämda roller i familjerna. Mannen är huvudperson i hemmet och hierarkin är bestämd. Vid flytt till Sverige förändras villkoren och strukturerna och pappan förlorar sin roll i familjen. Maktpositionerna förändras mellan mannen och kvinnan och mannen hamnar i en otrygg situation, förklarar Fehmi Barkarmo.

Hur ska man förhålla sig till de nya villkoren? Kvinnan och barnen frigör sig och individen kräver mer självständighet och frågor om jämställdhet blir aktuella.

– Jämställdhet kan ofta misstolkas och missbrukas. Det finns fall där det har lett till skilsmässor på grund av bland annat dålig kommunikation mellan mannen och kvinnan, säger Barkarmo.

Barkarmo berättade vidare om att kultur, språk och mat förändras. Barnen lär sig det nya språket bättre och pappan måste ta hjälp av barnen, vilket leder till ombytta roller.

De sex organisationer inom SIOS som medverkar i projektet är Assyriska riksförbundet, Iranska riksförbundet, Italienska riksförbundet, Kurdiska riksförbundet, Serbernas riksförbund och Turkiska riksförbundet. Projektet pågår fram till december 2010 och finansieras med stöd av Allmänna Arvsfonden.