Den upptrappade konflikten mellan terrorstämplade PKK och Barzani-klanens milis riskerar att drabba assyrier.

Det kokar mellan terrorist-organisationen PKK och Barzani-klanen. Den latenta maktkampen mellan de kurdiska grupperna riskerar att bryta ut i fullt krig sedan Turkiet och Barzani-styret försöker tvinga ut PKK:s gerilla från gränsområden i Norra Irak. Enligt en del rapporter har mindre eldstrider redan brutit ut mellan PKK och Barzani-milisen.

Konflikten riskerar att på nytt drabba assyrierna i området. De assyriska byarna i Nala har redan omringats med vägspärrar av Barzani-milisen under förevändningen att spärra av området för PKK.

Avspärrningen av Nala gör livet svårare för assyrierna, som redan kämpar med att freda sitt område från attacker och markstölder av kurdiska klaner i området. Assyrierna ser tilltaget som en medveten strategi att tvinga bort dem från sin mark. Strategin har använts flitigt av olika kurdiska grupper för att tömma stora delar av Assyrien på assyrier. Exempelvis tog PKK medvetet kriget mot den turkiska armén till assyriska områden i sydöstra Turkiet för att ursprungsbefolkningen inte ska kunna leva kvar.

Övergreppen mot assyrier av kurdiska grupper har dokumenterats och uppmärksammats på flera håll. I rapporten ”Erasing Assyrians – How the KRG Abuses Human Rights, Undermines Democracy, and Conquers Minority Homelands” avslöjas de strategier som används för att tvinga bort assyrierna från området.