Enligt hemsidan www.nirgalgate.com, håller kurdiska myndigheter på att tvinga assyrier till att skriva under en blankett som innebär att Nineveh Slätten bör annekteras till de kurdiska områdena och lyda under Kurdistans Regionala Regering (KRG).

Medlemmar av Kurdistans Demokratiska Parti (KDP) besökte assyriska städer och byar i Nineveh Slätten, inkluderat Tel Kepe och Wana, och tvingade assyrier till att skriva under särskilda förberedda blanketter.

KDP medlemmarna inkluderade borgmästare i Wana, Ali Mohammed Salih Garo, huvudansvarige för säkerheten av dammen i regionen, Löjtnant Colonel Safar, en av Asayesh (Kurdiska säkerhetsstyrkor) officierarna i Wana, Löjtnant Colonel Arshad, samt andra byhövdingar som får stöd av Zerevani (kurdiska styrkor som skyddar vägarna).

Medlemmarna besökte också byarna i Batnaya och Telesqof och tvingade även assyrierna där att skriva under blanketterna.

Nyligen under ett möte med medhjälparen till representanterna för FN:s generalsekreterare uttryckte assyrier, yezider, shabaker och vissa självständiga arabiska stammar sin opposition mot att ansluta sig till KRG.  

Shaba Dinha av Batnaya meddelade: Vi var glada efter diktatorn Saddams Husseins fall, dock är dessa handlingar en dyster påminnelse av honom. Vi trodde aldrig att kurderna, som föll offer för samma utövande av den tidigare regimen, skulle använda samma metoder.
Följande är en översättning av blanketten:

Till kommittén som implementerar paragraf 140

Vi som har skrivit under, präster (kaldéer, syrianer, assyrier) i Telkaif området, kräver att vi får förenas med regionen av irakiska Kurdistan. Dock bör vi, som kristna, få ett eget självstyre inom regionen Kurdistan i Irak.
 
Vi frågar alla inblandade partier om att verkställa artikel 140 i Iraks konstitution och att respektera folkets åsikt och vilja. Vi hoppas att återuppbyggnaden av Irak är grundad på demokratiska och mänskliga rättighets principer. Vi är angelägna om och insisterar att vårt distrikt skall förenas med regionen Kurdistan då detta är lokalbefolkningens vilja för att kunna skydda våra heliga och okränkbara egendomar, såsom kyrkor, kloster, böneplatser samt präster. Speciellt präster som under förtryck tvingades lämna centrala och södra städer samt centrala Mosul

Det vill säga, vi kunde inte hitta en säkrare plats än i skuggorna av Kurdistans regionala regering där vi kan avnjuta ett värdigt liv i säkerhet.  

Därför hoppas vi att vår fullkomliga begäran skall bli besvarad och att vårt beslut blir ärat med vetskapen om att det finns geografiska, historiska, ekonomiska och sociala band som kopplar oss till regionen Kurdistan i Irak.