Kurdiska riksförbundet i Sverige har gått till attack mot SVT efter att Korrespondenterna avslöjat grova människorättsövergrepp mot assyrier i Norra Irak.

Ett avsnitt av Korrespondenterna som sändes i april i år har fått kurdiska riksförbundet i Sverige att se rött. I avsnittet som heter ”I skuggan av kurderna” avslöjas de omfattande markstölderna som kurder med kopplingar till styrande kurdiska klaner genomför mot assyrier. I området Nahla i irakiska Assyrien har flera områden tagits över av kurder med våld eller hot om våld vilket flera av de intervjuade i programmet vittnar om.

Kurdiska riksförbundet i Sverige med kopplingar till den styrande Barzani-klanen har i en insändare i tidningen Journalisten gått till angrepp mot SVT. Under rubriken ”SVT ska inte okritiskt välja sida” signerat av Keya Izol som är kurdiska riksförbundets ordförande hävdar man att SVT tagit sida och ”låtit sig påverkas till att inta en okritisk ställning till mycket komplexa frågor”.

I sitt svar på Kurdiska riksförbundets text hänvisar producenten för Korrespondenterna till att kurdisk stöld av assyrisk mark är väldokumenterat av flera etablerade människorrättsorganisationer och skriver vidare: ”…Kurdiska riksförbundet agerar på samma vis som de mindre demokratiska krafterna i regionen. Det är anmärkningsvärt”.

Programmet har rönt stor uppmärksamhet även utanför den svensk-assyriska gruppen. Det kommenterades nyligen i riksdagen under en debatt mellan Robert Hannah (L) och utrikesminister Margot Wallström (S) som sa: ”och det som framkom i Korrespondenterna tycker jag har gett underlag och bränsle till den debatt som vi måste ha.”  

Journalisten Anders Q Björkman har i en krönika i Svenska Dagbladet referererat till programmet och den sanning det avslöjar om kurdiska gruppers behandling av assyrier.

Även på sociala medier har flera personer reagerat med bestörtning efter att ha sett programmet. Många gånger har det varit personer som tidigare endast tagit del av den officiella bilden av det kurdiska styret och som inte känt till de omfattande systematiska övergrepp som sker.

Det är inte första gången Kurdiska riksförbundet i Sverige agerar megafon åt kurdiska grupper som gjort sig skyldiga till övergrepp mot assyrier och andra etniciteter.