Denna insändare har skickats till Expressen, Aftonbladet, SvD, DN och övriga tidningar i Sverige men de har vägrat att publicera den. Genom detta tar svensk media ställning för att sprida lögner om assyrier, menar Dikran Ego, redaktör för Assyria TV.

Den 6 mars 2015 sände Kurdo Baksi ett pressmeddelande till svensk media med följande sammanfattning:

Varje kidnappad assyrier har betala 2 miljoner syriska pund som motsvarar 400 000 kronor. Is har prioriterat pengar istället för att rädda sina stridande som tillfångatagits av YPG. Vill du att jag uppdaterar er?

Denna ”nyhet” som Baksi fabricerat återgavs av etablerade tidningar med rubriker i stil med Assyrier frigivna mot lösen.

I sin iver att göra sig till assyriernas talesman fabricerade Baksi en historia där alla assyrier som kidnappats av ISIS hade släppts mot en summa på 400 000 kr per kidnappad. Men Baksi verkar ha kommit på sig själv och upptäckt det orimliga i att påstå att varje assyrier löstes ut för 400 000 kr och skickade en rättelse till alla journalister om att han hade skrivit fel. Det var 80 000 kr och inte 400 000 kr. Baksi försökte rätta en lögn med ännu en lögn.

Sedan kriget startade i Syrien och Irak har Assyria TV etablerat ett kontaktnät med olika källor i länderna. Sedan ISIS terroristerna attackerade assyriska byar i Syrien har vi följt händelserna på nära håll. Vi får dagligen löpande information från många olika källor. Informationen bearbetas och kontrolleras med flera källor innan publicering. Det är mot bakgrund av detta som undertecknad vet att uppgifterna som Baksi kom ut med är inget annat än påhitt. Det som gör denna lögn allvarlig och livsfarlig är att den kan uppmuntra till kidnappning av assyrier eftersom Baksi påstår att assyrier kan lösas ut för stora summor pengar.

När det gäller de 23 assyrier som ISIS frigav är skälet inte lösensummor. De aktuella assyrierna är enkla bybor/bönder som inte har något värdefullt att erbjuda ISIS. Hade dessa assyrier de pengar som Baksi påstår skulle de ha flytt Syrien för länge sedan. 234 assyrier, kvinnor och barn är gisslan hos ISIS och ingen har släppts hittills.

Det fyra år gamla kriget i Syrien är brutalt och smutsigt. Många aktörer försöker på ett skamlöst sätt utnyttja kaoset för sina syften. Med sitt agerande visar Baksi att han inte drar sig för att ljuga och sätta människors liv i fara i syfte att framställa sig som sakkunnig i en konflikt han verkar sakna insyn i.

Dessvärre har uppmärksamheten som Baksis lögner fått i svensk media inspirerat honom till att söka underminera de erkända och etablerade assyriska organisationerna. Den 28 februari 2015 publicerade Uppsala Nya Tidning nyheten om en presskonferens med bilder på Baksi, Zuhat Kobani (PYD) och en ”assyrisk ledare” från Syrien.

Många svensk-assyrier reagerade på texterna som dök upp i media efter presskonferensen. Om personen i fråga är en assyrisk ledare från Syrien, hur kommer det sig att det är Baksi som är värd för presskonferensen. Varför hålls presskonferensen i Uppsala där det knappt finns någon med assyrisk bakgrund eller organisationer tillhörande den svensk-assyriska gruppen?

Den ”assyriske ledaren” från Syrien är Bassam Ishak som Baksi försökte lansera som assyriernas ledare från Syrien. Han tillhör gruppen Syriac National Organisation (SNO)/Dawronoye (Revolutionärerna). Baksi försöker hjälpa fram en figur ur en marginaliserad och suspekt grupp som ”assyriernas ledare”.

Denna grupp har under de senaste 20 åren skapat flertalet pappersorganisationer och sökt företräda assyrierna genom att sälja en påhittad legitimitet till högstbjudande. Denna grupp är ökänd bland assyrierna och bildades med hjälp av PKK i mitten av 1990-talet vilket inte har stoppat denna grupp från att gå i allians med turkiska säkerhetspolisen som dagligen förtycker kurder, assyrier och andra minoriteter i Turkiet.

Det är i samarbete med denna grupp som Kurdo Baksi går ut med ett pressmeddelande den 6 mars 2015. Han skriver att han står i kontakt med assyriska ledare som berättat för honom att de kidnappade assyrierna i Syrien har släppts fria. Expressen (6/3) citerar honom: Assyrier och syrianer runtom i världen har gjort insamlingar och ärkebiskopen har själv levererat lösensummorna.

Det finns två mönster som framträder när man granskar Baksis agerande. För det första försöker han från dag ett att framställa kurderna som assyriernas beskyddare och räddare. Baksi talar om en fångutväxling som ingen annan hört talas om. För det andra lyfter Baksi i sina uttalanden genomgående fram SNO och Bassam Ishak som assyriernas ledare i Syrien.

Mönstret avslöjar en person som har en dold agenda. Baksi använder en klassisk söndra-och-härska-metod för att undergräva assyriernas kamp för rättvisa. Han lyfter också fram marionetter som assyriernas ledare mot bättre vetande. Baksis arbete mot assyriernas rättigheter är sedan många år uttalat och allmänt känt. Det kan inte bli tydligare i och med Baksis senaste förehavande.

Det är uppenbart att Baksi har en egen agenda gentemot assyrierna. Att svenska riksmedier låter sig utnyttjas och blir ett verktyg för spridningen av Baksis lögner i den mycket känsliga frågan om de kidnappade assyrierna är mycket allvarligt. Än värre är det när de tidningar som sprider Baksis påhitt, vägrar publicera detta bemötande något som är journalistisk ytterst oetiskt.

 

Dikran Ego