Som ett stöd till assyriska lokalföreningar runt om i landet har Assyriska Kvinnoförbundet i dagarna lanserat en föreningshandbok. I skriften, som finns tillgänglig på Assyrianwomen.com, guidas läsaren mellan föreningslivets A och O.

Handboken fungerar som en påminnare för de som varit engagerade i föreningslivet om de grunderna i föreningsteknik. Den lämpar sig också särskilt väl till personer som är i det skedet att de antingen vill starta upp en ny förening, eller engagera sig mer aktivt i en nuvarande sådan.

– Föreningshandboken är tänkt som ett stöd för assyriska lokalföreningar
runt om i landet, stora som små. Förhoppningen är att den ska inspirera till vidare engagemang och underlätta föreningsarbetet, skriver kvinnoförbundets irdförande Afamia Maraha i handbokens förord.

För text och layout står Berolin Deniz, samma person som tidigare skrivit Kvinnoförbundets bruksmanual när det gäller jämställdhetsfrågor i det assyriska föreningslivet – Jämställdhet här och nu.

Läsarens lotsas i den nya handboken genom uppbyggnaden av stadgar, styrelsesammansättning och de olika funktioner som bör finnas i föreningarna. Där finns också olika förslag på hantering av vardagliga bestyr i föreningslivet såsom konflikthantering, projekt och dess finansiering samt hur man uppnår jämställdhet. Språket är lättillgängligt och punktförteckningar gör det enkelt att hänga med.

Ett område som vinner allt större intresse bland assyrierna är lobbying. I handboken har ett särskilt avsnitt satts av för ämnet. Läsaren får där råd på vad denna bör och inte bör göra för att kunna vara med och påverka politiska beslut genom att lobba för sina idéer. Det är intressant läsning, inte minst med tanke på händelseutvecklingen kring erkännandet av Seyfo/Folkmordet 1915 och vad som händer assyrierna i Irak idag.

Föreningshandboken finns tillgänglig kostnadsfritt på Assyriska Kvinnoförbundets hemsida. Handboken finns även tillgänglig på engelska

Artikel uppdaterad 2011-02-23