Medan assyrierna kämpar för att återta sina helgedomar från den turkiska staten så förvandlas många kyrkor i det sekulära Europa till allt annat än bönehus. Tidningen Newsweek berättar i sitt senaste nummer om vad som händer med kyrkobyggnaderna i Europa.

I St: Michael kyrkan i Prag hörs inte längre ljudet av hymner eller böner. Där kan man idag istället njuta av nakna kvinnor som ålar sig runt metallstänger under olika stripshower eller så kan man dansa sig medvetslös under techno festerna som anordnas där. På flera håll i Europa har folk helt slutat gå i kyrkan samtidigt som människorna föder färre och färre barn. Resultatet blir förödande för de tiotusentals eller hundratusentals kyrkobyggnaderna på den europeiska kontinenten.

I länder som Danmark, Polen och Sverige har utvecklingen ännu inte hunnit så långt. Svenska kyrkor som står tomma tas om hand av Svenska Kyrkan. Men i exempelvis Frankrike, Italien Tyskland och Holland möter kyrkobyggnaderna en oviss framtid.

Läs det gripande reportaget i Newsweek genom att klicka här