De positiva nyheterna är få när det gäller situationen för assyrierna i Irak. Hujada.com sammanfattar händelseutvecklingen utifrån olika aspekter.

Situationen för assyrierna i Irak fortsätter vara högst osäkert. Den enda positiva nyheten är att över hälften av staden Alqoshs invånare har återvänt. Islamiska staten tog sig aldrig till Alqosh, en av få städer på Nineveslätten som kom undan. Två faktorer bidrar till att Alqosh-borna vågar sig tillbaka; ett är att avståndet till staden Nohadra (Dohuk) är kort. I händelse av en attack från IS räknar invånarna med att snabbt kunna fly. En annan viktig faktor är att staden har el då dess elnät är kopplat med närliggande staden Nohadra. Islamiska staten har stängt av el och vattenförsörjningen till resterande städer och byar på Nineveslätten sedan de intog Mosul den nionde juni. 

Alltlfer assyriska familjer försöker nu lämna landet för gott. Frankrike har tagit emot två flygplan med assyriska flyktingar hittills. Enligt Kaldo Ramzi, representant för Assyrian Democratic Movement, ADM, lämnar mellan tio till tjugo assyriska familjer Irak varje dag. Samtidigt som en del säger sig vilja lämna landet finns många som är fast beslutna att stanna. Många av de som lämnar landet riskerar att fastna i länder som Turkiet. De flesta länder i västvärlden är restriktiva med uppehållstillstånd. Även Sverige som hittills varit det land som tagit emot flest flyktingar ser ut att gå mot minskad invandring. Assyrier från Irak som redan befinner sig i Sverige får nu avslag med motiveringen att det finns säkra områden i Irak som dessa kan återvända till.  

Den militära offensiven mot IS går sakta framåt på Nineveslätten och ytterligare några samhällen har rensats på terrorister. Det har skett en upptrappning av amerikanska bombningar mot terroristorganisationen och Frankrike genomförde sina första bombningar i Irak under veckan. Det är dock högst osäkert hur lång tid till det kommer att ta innan hela Nineveslätten är säkrad. Även om Nineveslätten säkras militärt finns utmaningar med att säkra el- och vattenförsörjningen. Islamiska staten skulle kunna fortsätta göra livet osäkert för flera assyriska samhällen nära Mosul genom granatbeskjutning.

Assyrier och yezidier i Irak söker nu bygga upp egna säkerhetsstyrkor för att kunna sköta säkerheten i sina områden. Varken den irakiska staten eller den kurdiska ledningen i Norra Irak har stöttat dessa ansträngningar. I en hearing i det holländska parlamentet nyligen talade KRG:s representant emot beväpning av assyrier och yezidier. Hittills har inte heller något land visat intresse för att hjälpa de irakiska minoriteterna med bildandet av försvarsstyrkor.

Alla försök att få till en så kallad frizon på Nineveslätten har misslyckats. Senast var det en resolution i Europa parlamentet som röstades ner för att den åberopade bildandet av en skyddszon. FN:s säkerhetsråd har begränsat sig till fördömanden och vackra ord om vikten att skydda iraks minoriteter. Det finns idag inga tecken på att världssamfundet tänker agera för att säkra assyriernas och yezidiernas fortsatta existens i Irak.