Under ett kongressmöte i Washington igår kritiserade Södertäljes kommunalråd, Anders Lago (s), USA. ”Vi startade inte kriget, men vi tar ett stort ansvar för de som har drabbats”, säger han.

Igår satt Lago i utskottsförhöret i kongressen i Washington för att prata om hur kriget i Irak påverkar flyktingflödet till Södertälje.

– Södertälje är en liten stad med omkring 80 000 invånare. Min lilla stad tar emot fler flyktingar än Amerika och Kanada tillsammans, sa Lago.

Konsekvenserna är överfulla dagis och skolor samt bostad- och arbetsbrist. Lago förklarar att Södertälje tar emot mer än 100 flyktingar per månad och hinner inte skapa jobb åt alla.

Här kan USA hjälpa till med att bygga eller flytta företag till Södertälje, menade kommunalrådet. Han sa även att en internationell modell för ett jämnare och ansvarsfullare mottagande av flyktingar är nödvändigt – lika nödvändigt som ett avslut på Irakkriget.  

– Jag är inte president; jag är inte ambassadör, men jag vet att vi måste skapa en ny framtid för barnen som flyr från krig. Och jag vet att det inte finns någon tid att förlora, sa Lago.

Efter kommunalrådets tal sa en kongressledamot att Lago får dem och andra länder att skämmas. Kongressledamoten menade att om Södertälje kan ta emot så många flyktingar säger det mycket om vad USA borde göra.

Förutom att senatorerna, enligt Lago, imponerades över att Sverige tar emot fler flyktingar än USA fick han ett löfte om att USA skulle öka sitt flyktingmottagande till 12 000 asylsökande i år. Förra året tog Sverige emot cirka 19 000 asylsökande från Irak medan USA tog emot cirka 1 600.

Men det löser ändå inte alla problem, menar kommunalrådet.

– Det pågår ju en form av utrensning av kristna i Irak vilket är skälet till att många väljer att fly därifrån. En fråga som jag redan har tagit upp och kommer att ta upp med tjänstemän och politiker i USA är att skapa ett skydd, en frizon för kristna i Irak, säger Lago. 

Det är U.S. Helsinki Commission som bjudit in Lago till utskottsförhöret. Kommissionen som även kallas kommissionen för säkerhet och samarbete i Europa (CSCE) bevakar hur Helsingforsavtalet från 1975 följs. Södertäljes kommunalråd talade inför kommissionens medlemmar varav majoriteten är senatorer och ledamöter i representanthuset.