Författaren och Assyrienvännen Lennart Warring har avlidit på ett vårdhem i Botkyrka, 60 år gammal. Hans död är en förlust för litteratur och historieskrivning om assyrierna.

Lennart Warring blev känd för den assyriska allmänheten 2001 när han tillsammans med Taina Kantola översatte assyriologen Simo Parpolas version av Gilgamesh-eposet till svenska. Därefter översatte författarparet gamla sumeriska dikter om gudinnan Inanna (av assyrierna kallad Ishtar) i boken Inanna – skymningens drottning 2011. De har under de senaste åren arbetat med boken Assurs folk, som var planerad att ges ut denna höst. Men projektet blev försenat på grund av ekonomiska problem hos förlaget. Författarna har därefter förhandlat med ett nytt förlag, men Lennart Warring blev hastigt sjuk under sommaren och därefter förlamad av felmedicinering mot allergiska besvär. Efter flera turer och uppmärksamhet i riksmedier om kommunens ovilja att placera honom på ett vårdhem, fick han komma till ett vårdhem i Norsborg. Men skadan var redan skedd och han tynade bort i smärta och depression. Han hade flera intressanta projekt om assyrisk historia som döden har satt stopp för, men kollegan Taina Kantola lovar att fullfölja projektet Assurs folk.

Hujådå har i tidigare artiklar skrivit om författarparet Warring/Kantolas insatser för assyrisk litteratur och historia.