Upptäckten av kvarlevor i en grotta i sydöstra Turkiet har drivit riksdagsledamoten Hans Linde (v) att efterfråga en utredningskommission. Rättsläkare och historiker skulle kunna fastställa om kvarlevorna verkligen är offer för folkmordet Seyfo, skriver han till utrikesminister Carl Bildt.

Under början av 1900-talet drabbades assyrierna (även kallade kaldéer och syrianer) av ett folkmord orkestrerat av dåtidens turkiska makthavare. Under folkmordet, i vilket kurder var aktiva deltagare, miste över en halv miljon assyrier livet. Dagens turkiska stat förnekar att ett folkmord har ägt rum.

Den 19 oktober 2006 fann bybor från sydöstra Turkiet i en grotta en stor samling kvarlevor. Nyheten läckte ut till omvärlden trots den turkiska statens försök att hemlighålla upptäckten. En av dom som har fått kännedom om kvarlevorna är riksdagsmannen Hans Linde från vänsterpartiet. I en interpellation från den 22 november 2006 vill han ha svar från utrikesminister Carl Bildt om Sverige kan agera för att få fram sanningen om kvarlevornas identitet.

”Avser utrikesministern medverka till att Sverige som enskild stat och inom EU kräver att en oberoende kommission utses bestående av rättsläkare och historiker som utreder identitet och dödsorsak när det gäller de kvarlevor som upptäckts utanför den kurdiska byn Xirabebaba (Kuru)?”, skriver Linde i sin interpellation.

Om en utredningskommission finner att kvarlevorna härrör från folkmordet Seyfo kan pressen på Turkiet att göra upp med sin mörka historia komma att öka. Nu har utrikesminister Carl Bildt fram till den 12 december 2006 att svara på interpellationen från Hans Linde.

Läs hela interpellationen här.