24 april anordnades en manifestation i Norrköping till minnet av offren för Seyfo. Drygt 100 skolelever tog ledigt från skolan för att leda tåget från stadsbiblioteket till rådhuset för att sedan samlas på Tyska torget. Tillställningen anordnades av Beth-Nahrin Kommittén i Norrköping.

Deltagarna bar en t-shirt med texten ” Seyfo/Genocide 1915″ och marscherade under parollen ”Erkänn och fördöm folkmordet på Assyrier/Syrianer och Armenier”. Eftersom detta var första gången något liknande anordnats i Norrköping träffade vi Said Nison, från Beth-Nahrin kommittén, för ebn kort pratstund.

Varför anordnade ni detta i år?
– Vi ville få till stånd ett samarbete mellan alla föreningar och församlingar i Norrköping. Tyvärr ville en förening och en församling inte delta, vilket är beklagligt eftersom folkmordet berör oss alla. Vi bör ha gemensamma mål i det här fallet.

Blev manifestationen ett lyckat arrangemang?
– Jag tyckte att arrangemanget lyckades och jag tackar samtliga som kunde ta ledigt från skolan samt sina respektive arbeten. För mig känns det skönt att få detta gjort.

Ni hade även politiker som höll tal vid Tyska torget, vilka var dessa?
– Fredrik Malm (fp) som höll ett underbart tal, Lasse Stjärnkvist (s) och Jirina Klevstigh (m).

Vi som följde tåget från sidan uppmärksammade att ingen assyrisk flagga syntes till, vad beror detta på?
– Vi i kommittén hade kommit överens om att inga flaggor skulle användas under manifestationen. Jag är besviken på de som inte följde överenskommelsen och tog med sig den syrianska flaggan. Detta var inte överenskommet.

Hur ser du på manifestationen som helhet?
– Jag vill påpeka att det var en lyckad manifestation trots allt och vill ännu en gång tacka alla som var närvarande.


FAKTA Beth-Nahrin kommitténTvå representanter från föreningarna och församlingarna i Norrköping ingår i kommittén. Dessa är; Syrianska i Brånnestad, Syrianska Azech, Ektorps församling och Assyriska föreningen. Kommitténs mål är att arrangera evenemang/aktioner tillsammans för ökad slagkraftighet och samarbeta över gränserna oavsett benämning.