För några veckor sedan skrev moderaterna i DN om hur de vill införa hårdare regler kring medborgarskap. Bland annat skall en invandrare kunna bli fråntagen sitt svenska medborgarskap om man har fått den på ”felaktiga” grunder. Nästa steg för M är att diskutera frågan vidare inom hela alliansen.

En arbetsgrupp inom moderaterna vill staka ut Sveriges nya färdriktning genom att lägga konkreta förslag inom migrations- och integrationspolitiken. Migrations-minister Tobias Billström, socialborgarrådet i Stockholm Ulf Kristersson samt riksdagsledamoten Elisabeth Svantesson skriver om de nya förslagen i sin debattartikel i DN. Tonen är hård.

”Sverige som invandrarland måste se sanningen i vitögat. I Sverige gäller svensk lag. Därför måste medborgarskap som givits på felaktiga grunder, exempelvis genom falsk identitet, hot eller mutor, återkallas. Det duger inte att den som får avslag på sin asylansökan ska kunna stanna kvar i landet. Samtidigt bör fler utländska medborgare som dömts för grova brott utvisas. Dessutom vill vi slopa invandrares rätt att fritt välja bostadsort, och tillräckliga kunskaper i svenska måste bli obligatoriskt.”

Men arbetsgruppen är också medveten om att slutrapporten kommer att väcka känslor. De skriver om att uppgiften varken är lätt eller tacksam. Men att det är ett nödvändigt steg att ta för att förändra den nuvarande misslyckade integrations-politiken.

”Vi kommer antagligen anklagas för respektlöshet och nationalism av dem som föredrar bidrag och välmenande fraser framför tydlighet om rättigheter och skyldigheter. Vi får ta det.”

Nedan följer ett urval av arbetsgruppens förslag:

• Moderaterna vill ha ett öppnare Sverige, inte ett mera slutet. Men vägen till Sverige kan inte enbart bygga på asylsökande och deras anhöriga.

• Asyl- och migrationspolitiken är en del av EU:s gemenskapsrätt. Men nu behövs ett europeiskt asylsystem som både kan ge flyktingar skydd och se till att Europas länder delar på ansvaret. Det är inte rimligt att några svenska kommuner under perioder tagit emot fler irakier än hela USA.

• En rättssäker asylprocess ska innehålla regler som gör att alla får sin sak prövad. Men den måste också våga stå upp för det kärvare budskapet, att den som får avslag ska lämna landet. Den som får ja ska få hjälp att komma in i Sverige och etablera sig, den som får nej ska få hjälp att återvända hem. Det ska inte vara möjligt att kringgå regelverket genom att som tillståndslös stanna kvar efter ett avslag.

• Alla som kommer hit och behöver samhällets hjälp för att etablera sig, ska genomgå en obligatorisk, individuell introduktion. Förslaget om ”startkontrakt” för nyanlända ligger fast.

• Ebo – principen om eget boende – avskaffas i sin nuvarande form. Möjligheten att välja eget boende finns kvar men leder till lägre ersättning. Den som väljer en överetablerad kommun får ingen ersättning alls.

• Medborgarskapet i Sverige får inte urvattnas. Det svenska passet är i dag en av få fördelar som skiljer medborgarskap från permanent uppehållstillstånd. Sverige ska vara ett öppet invandringsland som uppmuntrar människor att formalisera sin lojalitet mot sitt nya land.

• Medborgarskap som givits på felaktiga grunder ska därför kunna återkallas. Det kan handla om falsk identitet, hot eller mutor.

• Grundläggande kunskaper i svenska är ett rimligt krav för medborgarskap i Sverige. Vi vill att medborgarskapet ska vara attraktivt och meningsfyllt, att fler ska ha alla rättigheter och alla skyldigheter som svenskar.