Många gånger tidigare har Seyfo Center arrangerat maratonlopp för att uppmärksamma Seyfo och öka medvetenheten om assyrier. I år planerar man att hålla ett liknande evenemang i Los Angeles, USA.

Tidigare har liknande arrangemang anordnats i bland annat London och Sydney. Genom årets lopp, som hålls 25 november vill man få ut budskapet om det pågående våldet mot kristna assyrier i mellanöstern men också påvisa en
önskan om fred och tolerans.

Ett annan viktigt budkap är att visa amerikaner att assyrier finns och deltar i samhället eftersom många amerikaner tror det assyriska folket enbart är en historisk benämning och inte en i allra högsta grad levande folkgrupp.

Årets arrangemang är självklart också ett event för att hedra offren för Seyfo.

Seyfo Center profilerar sig också som en bredare organisation som verkar för att hitta lösningar för att förhindra rensning av folkgrupper och dess kultur.

– Jag är mycket glad att Seyfo Center arrangerar detta evenemang i Los Angeles. Det är flera hundra ungdomar och äldre som har registrerat sig för att delta, säger Sabri Atman som är orförande för Seyfo Center.

Om fyra år är det hundra år sedan folkmordet utfördes.

– Vi måste förbereda oss på alla fronter och arrangera liknande evenemang även i Sverige, säger Sabri.