På måndag misshandlades en assyrisk bonde i Tur Abdin av tolv kurder. Ännu ett uttryck för assyriernas skyddslöshet i området.

ncidenten ägde rum på måndag, 16 november, i byn Gunduk Shukro alldeles intil den turkisk-syriska gränsen. Bonden som heter Iskander Dayan jobbade på sin åker när han attackerades av tolv kurder som misshandlade honom svårt. Han vårdas nu på ett sjukhus i Diyarbakir för sina skador. Bland annat har han ett sönderslaget käkben.

Enligt uppgift kom de angripande kurderna från en grannby. De hävdar att de har köpt Dayans mark. Förövarna är regeringsvänliga kurder som fungerar som byvakter. De är därmed avlönade av staten och har också tillgång till statliga vapen.

De få kvarvarande assyrierna i Tur Abdin är inte i en så fruktansvärd situation som assyrierna i Syrien eller Irak. Men också de upplever en allt större rättslöshet. Under senare tid har det varit flera allvarliga incidenter då kurder har demonstrerat sin växande makt i Turabdin. Flera rättstvister pågår i Turabdin där kurder gör anspråk på ursprungsbefolkningens mark. Mönstret är detsamma oavsett om den kurdiska gruppen är regeringsvänlig eller lojal till den kurdiska rörelsen med organisationer som politiska partiet HDP och den terroristlistade gerillan PKK.

De tolv angripparna har förhörts av polisen och nu väntar en rättsprocess.