Den 7 augusti har kommit att symbolisera Martyrernas dag efter Simele massakern i Irak 1933, vilket uppmärksammas och hedras inte enbart lokalt utan även nationell och internationellt av det assyriska folket. I år är inget undantag. Med gemensamma krafter kommer Assyriska riksförbundet, Assyriska kvinnoförbundet, Assyriska ungdomsförbundet och assyriska distriktet i Stockholm att hedra de som fallit offer för våld och förföljelse.

Massakern i Simele 1933 då tusentals personer fick sätta sina liv och folkmordet Seyfo som skedde för 92 år sedan 1915 då två tredje delar av det assyriska folket utplånades, har etsat sig fast i det assyriska kollektiva minnet och kommer aldrig att glömmas. Trots dessa försök till förintelse har vi lyckats överleva och ta oss igenom med flaggan i topp. Vårt enda val har varit att gå vidare, mobilisera oss och föra vår historia vidare.

Undrande kan man ställa sig varför de assyriska förbunden hedrar det förgångna, händelser som skett för många år sedan? Varför ska det assyriska folket blicka bakåt och belysa det som varit? Varför inte fokusera på nuet och framtiden? Å andra sidan kan man undra vad ett folk är utan sin historia, som en bok full av sidor utan text! Vad vore ett barn utan dess föräldrar!  Förvisso är det väsentligt för ett folk att blicka framåt och inte fastna i det som varit, vårt förflutna är nyckeln till vår framtid vilket är mer än tydligt idag. Vårt folk förtrycks idag i alla våra hemländer och dagens händelser i Irak är som tagna ur det förflutna. Det är som om tiden stått still, försök till förintelse har påbörjats igen.

Det som historieböckerna berör och vittnar om som skedde för ett antal år sedan är dessvärre år 2007 fortfarande högaktuella. I en värld av utökad globalisering med pågående demokrati- och frihetsprocesser pågår skrämmande likartade systematiska utrensningar av det assyriska folket i dess hemland. Ideliga rapporter om mördande och kidnappningar vittnar om att historien upprepar sig ännu en gång inför omvärldens ögon med skrämmande passivitet och tystnad. Dagligen lever tusentals assyrier under hot och rädsla med döden hängande över sig och oskyldiga liv går om intet. Hur många fler oskyldiga män, kvinnor och barn ska ge sina liv innan världssamfundet reagerar och agerar? Ska vi förbli tysta och låta våra nya generationer sedan sörja för det som sker idag? Låt oss inte glömma att det är nuet som dikterar framtiden.

Vår vilja är att gemensamt utropa våra protester och kräva av USA, Irakiska regeringen, FN, EU och därmed också svenska utrikesministern Carl Bildt att ta sitt ansvar. Vi har all rätt att hävda oss och våra mänskliga rättigheter när vi dagligen mördas, förtrycks och skändas i våra egna hemländer.

I år arrangeras Martyrernas dag på lördag 4:e augusti i Södertälje på Politikertorget kl: 14:00. Efter manifestationen fortsätter diskussionerna genom en paneldebatt i Assyriska föreningen dit alla är välkomna. Ditt deltagande är viktigt så kom och var med och höj din röst för det assyriska folkets förflutna och framtid!