Under parollen ”Stoppa den etniska rensningen och tvångskonverteringen i Irak” och på intiativ av Ankawa.com anordnar flera assyriska/syrianska/kaldéeska organisationer en demonstration imorgon, onsdag 30 maj, klockan 16:00 på Mynttorget i Stockholm.

Det pågår, som alla vet, ett krig i Irak som drabbar hela irakiska befolkningen. De som dock drabbas hårdast är minoriteter som inte kan försvara sig mot fanatiska beväpnade islamister. I ett inbördeskrig blir det de försvarslösa som drabbas mest.

De senaste två månaderna har en ny våldsvåg svept över landet, en våldsvåg som syftar till s att avbefolka Irak från sin kristna urbefolkning assyrier/kaldéer/syrianer. De kristna tvingas att antingen konvertera till islam eller fly sina områden för att rädda sina liv.

Därför har flera assyriska/syrianska/kaldéeska organisationer anordnat en demonstration i Stockholm, imorgon onsdag den 30 maj klockan 16:00, med samling på Mynttorget. Syftet är att uppmärksamma omvärlden på det som sker och kräva av ansvariga att agera.

Arrangörerna uppmanar alla sina medlemmar att delta på demonstrationen för att fördöma all typ av våld och terror som drabbar de kristna i Irak.