Ekot fortsätter att följa och kritisera de beslut som innebär att kristna irakier måste återvända till sitt hemland trots hot och förföljelser. Men rättschefen på Migrationsverket verkar oförstående för kritiken och hävdar att det är helt rättsenligt.

Migrationsverket avfärdar alltså kritiken om att asylprocessen för icke-muslimska irakier skulle vara rättsosäker. En tidigare jurist vid Migrationsverket, Arne Malmgren, säger bland annat att man väljer bort information som talar för att en asylsökande ska få stanna. Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket, har inte samma åsikt.

– Det är en stor utmaning för varje myndighet, för varje domstol att ha en enhetlig rättstillämpning. Vi jobbar med rättsliga ställningstaganden, med exempelbeslut och med att ta fram riktlinjer i handböcker för att försäkra oss om en enhetlig rättstillämpning. Känner man att det här inte är rätt, att det inte stämmer så har man en advokat som hjälper en och man kan gå vidare till domstol, säger Mikael Ribbenvik.

Enligt Ekot har man talat med åtta offentliga biträden från olika delar av Sverige som samtliga ifrågasätter rättssäkerheten i asylprocessen när det gäller avslag på asylansökningar för kristna assyrier från Irak.

Helen Westlund i Stockholm har jobbat med asylärenden i över 20 år. Hon är väldigt oroad över hur svårt hon har att förutse vem som får stanna sedan Sverige slöt ett återvändandeavtal med Irak i fjol.

– Jag måste säga att jag ofta blir bedrövad och frustrerad över att det blir avslag i ärenden där jag kan se att de borde få uppehållstillstånd. När det gäller den här typen av ärenden tycker jag inte att rättssäkerheten är så hög som den borde vara, säger Westlund.

George Yanko, jurist i Södertälje, säger till Ekot att hans erfarenhet är att kraven på att gång på gång upprepa exakt samma historia, utan att den på minsta sätt avviker från tidigare, gör det svårt att bli trodd.

– De berättar en och samma berättelse i alla instanser och ändå faller det på någonting, det kan vara någon detalj som de har missat, säger George Yanko.

Advokaten Göran Gabrielson i Norrköping går ett steg längre. Han är djupt bekymrad och anser att rättssäkerheten är hotad. Han ger ett exempel på en kristen irakisk man som sitter i förvar och ska utvisas nästa vecka.

– Han har flytt efter att ha blivit kidnappad. Han har under den tid han var kidnappad fått se andra personer i hans situation bli avrättade, han blev själv utsatt för en skenavrättning innan släktingar fick fram så mycket pengar så att han fick friheten åter. De skäl han har uppgivit har inte ifrågasatts men har inte bedömts tillräckliga. Jag menar att någon individuell prövning inte görs, avslutar Gabrielson.