Den assyrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige fick in över 38 miljoner kronor av sina medlemmar via skattesedeln i fjol.

Det är SVT Södertälje som har rapporterat om kyrkans intäkter via skattesedeln. Systemet innebär att medlemmar ger kyrkan rätt att via Skatteverket dra en procent av deras årliga inkomst i kyrkoskatt.

Uppemot 20 000 personer uppges ha gett sitt medgivande under 2019 och kyrkan räknar med att antalet ökar framöver. Kyrkan fick rätt att ta in avgift via skattesedeln från sina medlemmar för åtta år sedan.

Totalt finns runt femtio assyrisk-ortodoxa församlingar i Sverige fördelade över två stift. Sätet för båda stiften är i Södertälje.