Assyriska riksförbundet i Armenien ”Atour Assyrian Association” har sedan länge fört samtal med den armeniska staten för att få ett tillstånd att uppföra ett minnesmonument över offren för folkmordet Seyfo. Under Seyfo, som ägde rum 1915-1919, utplånades en stor del av det assyriska folket av dåtidens turkiska stat och kurdiska klaner.

Det planerade monumentet kommer att stå i Armeniens huvudstad Yerevan, intill minnesmonumentet över offren för det armeniska folkmordet från samma tid. Monumentet beräknas uppta runt 12 kvadratmeter yta och bli max 3 meter högt och 1,5 meter brett. ”Atour Assyrian Association” bjuder nu in alla att skicka in skisser på hur monumentet ska se ut.

Förfrågan riktar sig speciellt till assyriska arkitekter, konstnärer och andra med konstnärlig utbildning men även andra kan skicka in sina bidrag till följande mejl redaktionen@hujada.com.