Planerna på att uppföra ett Seyfomonument i Södertälje stoppades av länsrätten. I Botkyrka lever de i allra högsta grad. Igår kväll bildades kommittén Seyfokommitté i Botkyrka som skall arbeta för att uppföra ett monument över folkmordet i Botkyrka.

Assyriska och syrianska föreningar samt kyrkor tillhörande vårt folk i Botkyrka har gått samman för att upprätta ett Seyfomonument i Botkyrka. Planerna och utformningen är i princip desamma som riksorganisationerna i Södertälje bestämt, med den skillnaden att man endast har årtalet 1915 med. I ursprungsförslaget fanns årtalen 1914 och 1918 med.

Samtalen i med Botkyrka kommun har pågått i snart två år och initierades av de assyriska föreningarna i området. Igår kväll samlades ett tjugotal representanter för att komma överens om samarbetspolicys och bildandet av en kommitté. Det var ett lyckat, harmoniskt möte som avslutades med bildandet av nämnda kommitté.

Varför tror kommittén att man ska lyckas där Södertälje misslyckades?

– Vi som bildat denna kommitté har, till kommunen, sagt att vi står för den totala kostnaden av monumentet. Även om den står på allmän park, så kommer den inte att kosta skattebetalarna ett enda öre. Vi har väldigt goda relationer med kommunpolitikerna och är ganska överens om sakfrågan, förklarar George Baryawno, en av fler initiativtagare till uppförandet av ett monument i Botkyrka.