De utdragna rättegångarna rörande det assyriska Mor Gabriel klostrets ägor i Turkiet har tagit en ny vändning. Enligt uppgifter till Hujada.com har domstol i Turkiet upphävt en för klostret gynnande dom.

Klostret hade två fall uppe för avgörande i denna vända. Det ena fallet rörde gränsdragningsproblemen med byn Yayvantepe (Kartmin), det andra fallet gränsdragningsproblemen med byn Eglence (Zinavle). I båda fallen är det byarna som vill åt Mor Gabriel-klostrets marker.

Mot bakgrund av den starka bevisning som klostret har presenterat dömde den första juridiska instansen i Midyat till klostrets fördel i båda fallen. Nu har alltså högre juridiskt organ i Turkiet upphävt den lägre instansens dom istället för att fastställa den. Upphävandet av den för klostret gynnande domen måste därför ses som ett bakslag och nu kan ett nytt förfarande om samma sak vänta. Ett avgörande rörande den mur som omgärdar klostret väntas för övrigt den 3 november 2010 efter att ha dragits ut på tiden.

Medarbetare från Hujada.com-redaktionen träffade nyligen biskopen av Turabdin, Samuel Aktas, som residerar i mer än 1 600 år gamla Mor Gabriel-klostret. Biskopen var redan då, innan domstolens agerande, öppen med att klostret kommer att driva frågan ändå till sista instans just för att visa att man inte viker sig i frågan om den egna rätten. Han betonade också att stödet från assyrier i omvärlden varit väldigt viktigt under hela den utdragna kampen och nämnde särskilt Mor Gabriel-demonstrationen som hölls i Södertälje som ett lovvärt och stärkande initiativ.   

De utdragna rättegångarna mot Mor Gabriel-klostret, som skjuts upp gång efter annan, har blivit en följetång. Många menar på att det är en uttröttningstaktik som används för att sina den massmediala uppmärksamhet och opinion som frågan väckt internationellt. Det är också en utbredd uppfattning att betydligt starkare aktörer står bakom de byar som officiellt driver försöken att beslagta det anrika klostrets marker. Förhoppningen verkar vara att genom trakasserier få de assyrier som lever kvar i sydöstra Turkiet på flykt från sitt hemområde i Turabdin, Gudstjänarnas berg.

Artikeln uppdaterades 15-08-2010.