Trots löften om ändringar har turkiska skolböcker åter tryckts upp med den nedvärderande beskrivningen av assyrier som förrädare. Nu krävs den turkiske utbildningsministern på svar.

Hujådå har sen tidigare rapporterat om beskrivningen av assyrier som förrädare i en turkisk skolbok i historia som används i årskurs tio. Efter en rad protester kom den turkiske utbildningsministern Ömer Dincer med löftet att texten i fråga ska ändras när boken går till tryck 2012. Detta löfte framförde ministern öppet, bland annat i ett brev till Assyriska riksförbundet i Sverige. 

Erol Dora, assyrisk ledamot i det turkiska parlamentet, uppmärksammade under förra veckan att ministern inte hållit sitt löfte. Den nytryckta historieboken innehåller fortfarande nedsättande och diskriminerande rader om assyrierna. Erol Dora kräver nu svar av utbildningsministern Dincer.