TV-kanalen höll sitt första redaktionella kvartalsmöte med över 20 ansvariga från olika länder.

Assyria TV höll sitt första globala redaktionsmöte under söndagen med totalt över 20 personer som på olika sätt bidrar till kanalens arbete framför och bakom kameran.

Den växande kanalen samlar idag medarbetare från Sverige, Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna. Nya medarbetare ansluter löpande och antalet väntas fortsätta att öka.

”Vi är glada över att växa på ett organiskt sätt både avseende det redaktionella arbetet men även ekonomiskt, berättar redaktionschefen Dikran Ego; ”Vi är inne i en intressant tid med ständiga förbättringar som tittarna kanske inte alltid märker av men som gör arbetet mycket smidigare än för bara ett eller två år sedan.”

Assyria TV etablerades 2011 och är idag den mest dynamiska assyriska tv-kanalen med ökande tittarsiffror och följare i sociala medier.