Representanter för Assyriska Riksförbundet i Sverige och Assyriska Riksförbundet i Tyskland träffades under helgen i syfte att stärka samarbetet.

Assyriska Riksförbundet i Sverige och dess tyska motsvarighet träffades under lördagen i staden Gütersloh i västra Tyskland. Syftet med mötet var att fördjupa och utöka samarbetet mellan de två förbunden samt att dela erfarenheter. 

– Det var ett väldigt givande möte som kommer att föra våra två förbund till ett närmare samarbete och koordinering, kommenterar ARS vice ordförande Tony Meshko.  

Mötet ägde rum i samband med det tyska riksförbundets planeringshelg där den nyvalda styrelsen diskuterade vad man vill åstadkomma under den nya mandatperioden. 

Det finns uppskattningsvis 150 tusen assyrier i Tyskland varav cirka 15 tusen i Gütersloh.