Assyriska riksförbundet kallar medlemmar till ett möte i morgon söndag där man kommer att presentera nya sätt att hjälpa utsatta i Assyrien.

ngen har kunnat undgå att märka att det är svåra tider för assyrierna i hemlandet just nu. Plågade av krig och oro, trängda mellan islamistisk fanatism och kurdisk expansionism ser framtiden för områdets ursprungsbefolkning inte ljus ut. Utan kraftfulla insatser kan folkgruppens hela överlevnad i Nineve och Gozarto vara hotad.

I denna allvarets stund fortsätter Assyriska riksförbundet att tillsammans med medlemmar och medlemsorganisationer samla krafter för de utsatta. Efter att ha manifesterat på Sergels torg idag inbjuder riksförbundet till ett möte i morgon, söndag 17/1, i Södertälje. På mötet kommer man att presentera nya sätt för assyrier i Sverige att bistå sina utsatta landsmän i Assyrien.

– Vi vet att det är många assyrier i Sverige som vill göra en konkret insats, säger Tony Meshko från riksförbundet. Vi har därför skapat kanalerna för det. Vi hoppas att många kommer för att höra om denna möjlighet att verkligen göra en skillnad för vårt folk.

Mötet hålls i Assyriska Kulturhuset i Södertälje, Hantverksvägen 2, andra våningen, och börjar kl. 17.00. Assyria TV sänder direkt från mötet.