När MR-dagarna skulle anordnas i år, i Luleå, var nätverket Nawlo självklart på plats. Med egen monter och ett välplanerat seminarium informerade Nawlo besökarna om utrensingen av kristna assyrier i Irak. MR-dagarna är nordens största forum för mänskliga rättigheter.

Förra året, 2007, då MR-dagarna arrangerades på Stockholmsmässan drog det en storpublik på 2200 personer. Årets MR-mässa, i kalla och snötäckta Luleå, lockade över 3500 deltagare, det är ett nytt rekord och tre gånger så många som arrangörerna räknat med. Årets MR-dagar belyste; urfolk och minoriteter, klimathotet och allas lika värde.

Under två intensiva dagar erbjöds det ca 150 seminarier och föreläsningar, 50-tal monterutställningar och trevliga kulturevenemang som på olika sätt belyser allas rätt till lika värde. Huvudtalare var Victoria Tauli-Corpuz från Filippinerna, ordförande i FN:s permanenta urfolksråd och en av de drivande bakom den urfolksdeklaration som antogs av generalförsamlingen 2007.

Nawlo, ett nätverk för mötet mellan det assyriska och det svenska, tillsammans med assyriska rörelsen anordnade ett seminarium om utrensningen av kristna assyrier i Irak med Nuri Kino. Nawlos monter fylldes av nyfikna besökare som fick smaka på mlabas och rahaa och bläddra i böcker skrivna om assyrier och samtala med montervärdinnorna, från Nawlo. Den berömda assyriska kokboken som är sammansatt av Fehmi Bargello var populär och sålde snabbt slut. Likaså Nuri Kinos bok, By God, där försäljningen gick direkt till välgörenhet genom Assyrier Utan Gränser.

Nuri Kinos seminarie lockade ett 70-tal personer, fler än vad salen kunde ta emot. Hans genuina och gripande verklighetshistorier om vad som händer med de kristna assyrier som bor kvar i Irak och även de som flytt landet för att rädda sina liv, lämnade ingen oberörd. Varje dag kommer rapporter om kidnappningar, terrordåd mot våra kyrkor och mord på de kristna.

Publiken ställde många intressanta frågor; hur kan man hjälpa för att detta ska få ett slut? Hur kommer det sig att många irakiska flyktingar hamnar i Södertälje? Hur kan man skydda icke-muslimer i ett muslimdominerat land som Irak, som är allt annat än enat?

Att uppmärksamma sanningar med hjälp av media är en början till att resten av världen öppnar upp sina ögon och lyssnar. FN har ett stort ansvar att fullfölja skydd mot civila, och speciellt bevarandet av ett urfolk i Irak som håller på att utrensas.

Nuri Kino bjöds även in för ett samtal mellan FN-tjänstemannen och människorättsaktivisten Anders Kompass och forskaren David Gaunt om FN:s folkmordskonvention. Det blev ett lyckat samtal som gav publiken en definition på FN:s syn på vad folkmord är och hur man kan förhindra att det sker världen över i framtiden samt om hur man kan hjälpa människor som upplevt och har anhöriga från folkmordssituationer.

Det var intressant och givande för personerna på panelen och för publiken som ställde många relevanta frågor och höll i gång diskussionen. Nawlo känner sig nöjda med sitt deltagande och förbereder sig inför nästa års MR-dagar som då kommer gå av stapeln i Stockholm igen. Missa inte det