Representanter för den assyriska styrkan NPU hade möten med vita huset för ökat stöd.

Under den sista vecka i april hade representanter för den assyriska militära styrkan Nineveh Plain Protection Units (NPU) en rad möten i Washington för att försöka få ökat amerikanskt stöd. För första gången deltog styrkans militära ledare, general Behnam Aboosh i besöket till Washington.

Delegationen bestod av general Aboosh, NPU:s politiska representant i Irak Yacoob Yaco från Zowaa samt Elmer Aboo och Michael Youash från NPU:s officiella organisation i USA som går under namnet Nineveh Plain Defense Fund. Delegationen hade möten i vita huset, utrikesdepartementet samt försvarsdepartementet.

I ett meddelande kommenterade representanten Michael Youash det hela som smått historiskt: ”Dessa har varit förhandlingar mellan allierade, även om den ena är ny och håller just på att utvecklas och den andra är den överlägsna världsmakten idag. Det var inte bara ”goda idéer” och ”hop”  som presenterades av delegationen utan riktiga handlingar, uppoffringar och investeringar i den nationella kampen. Det var något helt nytt och historiskt, precis som NPU självt”.

USA har sedan tidigare stöttat NPU på olika sätt. Den amerikanska militären i Norra Irak har bidragit med instruktörer, underlättat vapenleveranser från Bagdad samt genomfört en gemensam militärattack när NPU framgångsrikt återtog byn Badana på Nineveslätten från ISIS.

NPU är i dagsläget den enda styrkan på den södra delen av Nineveslätten där man upprättat flera strategiska check-points. Styrkan hindras av KRG och peshmerga från att inta den norra delen av Nineveslätten. Den kurdiska ledningen har även blockerat de tusen NPU rekryter som godkänts av försvarsministeriet i Bagdad sedan tidigare.

Den USA-baserade assyriska satellitkanalen ANB-Sat sände nyligen en minidokumentär om NPU som kan ses här.