Den lokala skyddsstyrkan implementerar en karantän för Nineveslätten i ett försök att hindra coronavirusets framfart.

Nineveh Plain Protection Units, NPU, har meddelat att den nu stoppar alla icke nödvändiga in- och utpasseringar från de områden på Nineveslätten som styrkan kontrollerar. Det handlar till största del om Baghdeda-distriktet som utgör den södra delen av Nineveslätten. Den norra delen står fortsatt under kurdisk ockupation.

Världshälsoorganisationen WHO befarar att många områden i Mellanöstern kan komma att drabbas hårt av coronaviruset då vårdinfrastrukturen fungerar mindre bra. Irak som fortsätter att skakas av flera problem är ett sådant område och Nineveslätten där det finns internflyktingar samt där en stor del av infrastrukturen ännu ligger förstörd efter Islamiska staten är ett särskilt utsatt område.

Enligt officiell statistik har hittills endast 18 personer dött i Irak till följd av viruset, men mörkertalet kan vara stort.