Assyriska riksförbundets styrelse har nyligen tillsatt en utredning för att se över förbundets stadgar. Förhoppningen är att stärka organisationen genom att förbättra dess fundament.

Riksförbundets stadgar har inte justerats sedan årsmötet 2007. Den nuvarande styrelsen har därför ansett att det är dags att uppdatera stadgarna för att stärka organisationen och verksamheten. Till exempel visade det senaste årsmötet den 9 april i år att det råder tvetydigheter kring flera paragrafer. 

Gabriel Hanna från Eskilstuna, Isak Betsimon från Stockholm och Maravgi Staifo från Göteborg utgör utredningsgruppen som har valts ut av riksförbundets styrelse. 

Gruppen ska presentera sitt resultat senast den sista oktober i år till riksförbundets styrelse. Målet är att ha en uppsättning genomtänkta ändringsförslag färdiga för omröstning till årsmötet under våren 2012.