En julhälsning från Assyriska riksförbundets ordförande

Julen står för dörren och många av oss har nog fullt upp med alla förberedelser… storslagna julmiddagar, julklappar och att samla släkten för att umgås. Julen är även en tid att skänka en tanke åt våra landsmän som idag befinner sig på flykt, i krig och förtryck med landsgränser emellan sig och sina anhöriga. Det har varit ännu ett tufft år för vårt folk i Assyrien och detta berör oss gemensamt. Det tål att upprepas att vi måste möta våra utmaningar och arbeta för nödvändiga förändringar hand i hand.

Även om vi många gånger kan känna oss otillräckliga ska vi vara stolta över de framsteg vi gör. Det gläder mig att Assyria TV har beviljats grundlagsskydd, att Assyrier Utan Gränser fortsätter med sitt humanitära arbete i Assyrien samt att Assyriska Konfederationen arbetar med att bland annat stärka assyrisk organisering i Europa.

Under 2019 har vi i förbundsledningen arbetat med att se över och skapa strukturer och processer för förbundet. Vi befinner oss i en övergång till ett mer planlagt arbete och vi tror att det är detta som behövs för att utveckla och stärka vår organisation. Vi har även verkat för att ta plats i den offentliga debatten, inte minst om kriget i syriska Assyrien och hur det drabbar assyrierna. Jag är även glad över att ha fått möjligheten att besöka ett flertal föreningar under mina resor och träffa alla fantastiska medlemmar och förtroendevalda som ideellt bär upp vårt förbund. Det går inte att ta miste på det engagemang och drivkraft som finns.

Snart går vi in i ett nytt år och Assyriska riksförbundet kommer att fortsätta sitt arbete med gott självförtroende. Vi lovar inga mirakel eller stordåd, däremot vågar jag lova att vi fortsätter att göra framsteg under det kommande året, hand i hand.

Edokhon o’ resha d’ shetokhon brikhta.