På lördagen den 23 december har alla chansen att närvara under paneldebatten som förhoppningsvis ska ge svar på flera viktiga frågor kring assyriernas framtid i Irak. Journalisten Nuri Kino lovar att ställa dom obehagliga frågorna.

Tiotusentals assyrier flyr från Irak varje månad. I Mosul området kan assyrier inte ens fira jul. Det finns ingen samlad information om vad de olika assyriska partierna gör för att skydda assyrierna. Många människor världen över undrar vad varje enskilt parti gör för att skydda våra landsmän i Irak. Man vill också veta hur partierna ser på en provins med viss autonomi i Ninive och vad de gör för att detta ska bli verklighet. Därför har Assyriska riksförbundet bjudit in de assyriska politiska partierna till en paneldebatt för att få klarhet i frågan om assyrisk autonomi i Irak och för att partierna ska redogöra för sina insatser för de assyriska flyktingarna.

Debatten kommer att hållas lördagen den 23 december 2006 i assyriska föreningen i Södertälje klockan 16.00. Alla är välkomna att lyssna. Debatten kommer att ledas av journalisten Nuri Kino som tidigare har tagit upp frågan om assyrisk autonomi i sina texter.