Italienska arkeologer som grävt fram nya assyriska fornlämningar vill skydda fynden genom att ge dem status som världsarv.

Utgrävningar utförda av italienska arkeologer i Faidah-området i Assyrien har resulterat i unika skatter i form av klippskulpturer. Skulpturerna är inhuggna utmed en forntida vattenkanal som ledde vatten till jordbruksfält nära Nineveh. Enligt arkeologerna avbildar figurerna en procession med kungen Sargon II som lät bygga kanalsystemet för cirka 2700 år sedan.

I en artikel i National Geographic uttrycker den italienska arkeologen Morandi Bonacossi oro för förstörelse av skulpturerna. ”Fynden är starkt hotade av vandalism, illegala utgrävningar och expansionen av en närliggande by.” Enligt Bonacossi skadades en av relieferna av en illegal utgrävare i maj 2019 och en annan relief skadades när en bonde byggde ut ett stall. År 2018 drogs en ny vattenkanal rakt igenom den forntida vattenkanalen.

Fynden finns i Faidah-distriktet nära Nineveslätten.

Arkeologen vill därför se att området får skyddsstatus i form av ett världsarv av UNESCO för att garantera att relieferna och det forntida bevattningssystemet inte förstörs mer.

Den kurdiska ockupationen har anklagats av en rad assyriska organisationer för att negligera skyddet av fornfynd och att försöka kurdifiera områdets historia.