Den assyriska försvarsstyrkan i Irak, NPU, har efter många om och men byggt upp ett träningsläger. Lägret ska fungera som NPU:s högkvarter där man utbildar styrkan som ska säkra Nineveslätten, hoppas man.

En orsak till att assyrierna i Irak har varit ett lätt byte för destruktiva krafter är att de inte haft egna försvarsstyrkor sedan 2003. Varken centralregeringen i Bagdad eller den kurddominerade regeringen i Erbil har velat ha assyriska styrkor som de själva inte kan kontrollera. Från kurdisk sida sades det alltid att peshmerga ska skydda också assyrierna.

I och med Islamiska Statens erövring av Nineveslätten i augusti 2014 blev behovet av egna försvarsstyrkor uppenbara. Att bygga upp sådana var inte lätt på grund av den assyriska splittringen och den kurdiska söndra-och-härska politiken. Nineveh Plain Protection Units (NPU) är en försvarsstyrka som först såg dagens ljus i juni 2014, dagar eller veckor efter att IS intagit Mosul. I största hemlighet sjösattes planen att snabbt bilda en assyrisk styrka för att säkra Nineveslätten. Islamiska statens attack kom dock oväntat snabbt, innan styrkan hade hunnit växa i antal, vapen och styrka.

Kurdiska peshmerga retirerade från fronten i stort sett utan strid när IS anföll och likaså försvann den vaktstyrka som kurderna finansierat och som bestod av assyrier på Nineveslätten. Vaktstyrkan hade bildats av KRG för att hindra assyriernas försök att få till stånd en lokalt förankrad styrka som skulle vara oberoende av KRG.

– Vårt folk minns hur det var sommaren 2014, säger Athra Kado, medlem i NPU-styrkan i staden al-Qosh. De som skulle försvara oss gav upp och bara försvann. Nu när de ser att det är deras släktingar och grannar som ska försvara dem vet de att så kommer det inte att gå om det igen blir en krissituation. Assyrierna kan inte lita på andra. Vi måste försvara oss själva.

Uppbyggnaden av NPU har inte gått smärtfritt. Styrkan är sanktionerad av Bagdadregeringen, men det har gått trögt med utbetalningen av pengar. NPU har därför i hög grad fått förlita sig på stöd från den assyriska diasporan.

Sedan början av detta år har man byggt upp ett träningsläger i norra delen av Nineveslätten där soldaterna utbildas. Förra veckan blev lägret klart som är byggt helt och hållet för NPU:s behov. Just nu utbildas 300 män som fått träning tidigare och nu går en påfyllnadskurs. Efter den kommer en ny kontingent som ges grundläggande utbildning. Kurserna är omkring en månad långa.

– Alla som deltar i utbildningen är frivilliga och mycket motiverade, berättar Athra Kado. Syftet med träningen är att männen ska bli skickade att försvara våra byar. Tyvärr har vi inte utrustningen och resurserna för att träna soldater till anfall mot Islamiska Staten. Vårt mål är att männen ska vara rustade att skydda våra byar, både de som nu är fria och de som vi hoppas att snart kommer att befrias, från IS och andra.

Hur känns det nu när träningslägret är klart och verksamheten igång?

– Det känns bra. Vi har nått ett mål, att utbilda oss så att vi kan försvara oss själva. Det är lärdomen vi har dragit från det som hände sommaren 2014. Nu uppfylls vår dröm att själva kunna skydda vårt folk, säger Athra Kado.