Med ambitionen att samla världens främsta assyriska hemsidor under ett tak lanserades i veckan som gick assyrianstart.com, en hemsida där man kan ta del av

Hemsidan uppdateras kontinuerligt genom att automatiskt hämta in information från andra assyriska hemsidor. För närvarande finns den på svenska, engelska och tyska och målet är att samla världens alla Internetanvändande assyrier och entusiaster till en och samma hemsida.

Sidan har många fiffiga detaljer. Via en tidslinje med korta texter kan man följa det assyriska folkets öde från det forntida riket fram till idag. Ett galleri med olika kategorier finns för filmklipp respektive fotografier. Vidare har hemsidan ett forum där förhoppningen är att besökarna ska föra debatter av olika slag.

– Nu kan assyrier över hela världen debattera samhälls- och assyrierelaterade frågor på en och samma hemsida. Behovet av en samlande sajt på nätet, för världens assyrier, har varit stort, säger Sargon De Basso, ledamot i Assyriska Dolabani Förenigen som ligger bakom hemsidan.

Den nuvarande versionen av assyrianstart.com är fortfarande under utveckling. Under hösten är tanken att även arabiska och holländska ska inkluderas som språk. Spännande är också att man har för avsikt att utveckla en assyrisk variant av Facebook genom ett community som ska ligga på hemsidan.

Hujada.com önskar assyrianstart.com lycka till och rekommenderar sina läsare ett besök på den nya hemsidan.